Sitemap

Preparation to NMT

Інтенсив (Частина 1)

Числа Дії з многочленами Дії з дробами Відсотки Дії з одночленами Модулі і корені Логарифмічні вирази Цілі рівняння Рівняння з коренем і модулем Показникові рівняння Логарифмічні рівняння Системи рівнянь Текстові задачі Цілі нерівності Показникові нерівності Системи і сукупності нерівностей Логарифмічні нерівності

Інтенсив (Частина 2)

Функції Графіки функцій Область визначення. Область значень Арифметична прогресія Геометрична прогресія Тригонометричні функції Тригонометричні формули Тригонометричні рівняння Комбінаторика. Імовірність Статистика Діаграми Похідна Первісна Інтеграл Координати Вектори

Інтенсив (Частина 3)

Кути на площині Трикутник Чотирикутник Коло і круг Прямі і площини у просторі Тіла обертання Багатогранники

Повний курс (Частина 1)

Ціле число. Ознаки подільності Дріб. Порівняння дробів Відношення. Пропорція Відсоток від числа Формули з відсотками Різновиди кутів на площині Кути у трикутнику Спрощення цілих виразів Формули скороченого множення Дії зі степенями Множення і ділення дробів Подібність трикутників Додавання і віднімання дробів Скорочення дробів Теореми у прямокутному трикутнику Старші корені Квадратний корінь Теореми у довільному трикутнику Контрольний тест Формули (Модуль 1)

Повний курс (Частина 2)

Лінійні рівняння Квадратні рівняння Ірраціональні рівняння Дробові рівняння Паралелограм Прямокутник Ромб Лінійні нерівності Трапеція Системи лінійних нерівностей Модуль виразу Зв'язок між модулем і коренем Квадратні нерівності Коло. Дуга Рівняння і нерівності з модулем Метод підстановки Кути, пов'язані з колом Метод додавання Контрольний тест Формули (Модуль 2)

Повний курс (Частина 3)

Показникові нерівності Показникові рівняння Основна логарифмічна тотожність Логарифмічні вирази Площа круга та сектора Логарифмічні нерівності Логарифмічні рівняння Площі багатокутників Оцінка значень виразів Порівняння виразів Задачі на рух Задачі на роботу Метод заміни Поєднання кола з багатокутником Вписані і описані кола Логічні задачі Формули (Модуль 3) Контрольний тест

Тренувальні тести (Частина 1)

Порівняння дробів і подільність Відсотки. Відношення і пропорції Кути на площині Задачі на відсотки Цілі вирази Подібність трикутників Дробові вирази Ірраціональні вирази Цілі рівняння Прямокутний трикутник Дробові рівняння Системи рівнянь Розв'язування трикутників Багатокутник Задачі на рух Задачі на роботу

Тренувальні тести (Частина 2)

Цілі нерівності Дробові нерівності Модуль Чотирикутник Показникові рівняння Показникові нерівності Ірраціональні рівняння Трапеція Вирази і рівняння (Узагальнення) Логарифмічні нерівності Логарифмічні рівняння Комбінації багатокутників з колом Логарифмічні вирази Вписані і описані кола Коло і його елементи

Повний курс (Частина 4)

Графік функції Парність. Нулі та екстремуми Область визначення. Область значень Синус. Косинус. Тангенс Тригонометричні формули Тригонометричні рівняння Відношення між прямою і площиною Відношення між прямими у просторі Лінійна функція Квадратична функція Різні функції Багатогранник. Переріз багатогранника Пряма призма. Правильна призма Прямокутний паралелепіпед. Куб Метод геометричних перетворень Функції (Узагальнення) Формули (Модуль 4) Контрольний тест

Повний курс (Частина 5)

Арифметична прогресія Геометрична прогресія Прогресії (Прикладні задачі) Правила взяття похідних Геометричний і фізичний зміст похідної Задачі на пошук екстремумів Елементи піраміди Кути у піраміді Первісна Визначений інтеграл Площі плоских фігур Тіло обертання. Куля і сфера Циліндр Конус Перерізи тіл обертання Аналіз діаграм Вибірка. Центральні тенденції Формули (Модуль 5) Контрольний тест

Повний курс (Частина 6)

Комбінаторика Елементи теорії ймовірності Координати на площині Координати у просторі Симетрії Геометричне представлення вектора Алгебраїчне представлення вектора Формули (Модуль 6) Контрольний тест Підсумковий тест I Підсумковий тест II Підсумковий тест III Підсумковий тест IV

Тренувальні тести (Частина 3)

Прямі і площини у просторі Тригонометричні функції Тригонометричні вирази Тригонометричні рівняння Багатогранник. Переріз багатогранника Характеристики функцій Класифікація функцій Призма Побудова графіків Піраміда Арифметична прогресія Геометрична прогресія Елементи статистики

Тренувальні тести (Частина 4)

Тіло обертання. Переріз тіла обертання Похідна. Зміст похідної Застосування похідної Циліндр Первісна Інтеграл. Площі плоских фігур Конус Комбінаторика Теорія ймовірностей Куля. Сфера Координати Симетрії Вектори